Enter your keyword

System SAMER®TAS w Zakładzie Produkcji Estrów

IN PALIWA PŁYNNE I GAZ
portfolio
Investor Name:
Bioagra Oil S.A.
Published Date:
1 January 1970
Location:
Tychy
Value:
Architecture:
2009 ÷ 2015
About Project

System SAMER®TAS wdrożono w Zakładzie Produkcji Estrów w Tychach (Bioagra Oil S.A.) do zarządzania i nadzoru spedycji samochodowej i kolejowej. W trakcie eksploatacji system poddano modernizacji i rozbudowie o nowe funkcjonalności. Prowadzony jest stały serwis systemu i wsparcie techniczne.