Wpisz słowo kluczowe

System automatyki układu nawęglania

kategoria: ENERGETYKA I GÓRNICTWO
portfolio
Inwestor:
Elektrownia POŁANIEC (ENGIE Energia Polska S.A.):
Lokalizacja:
Połaniec
Date:
2003 ÷ 2011
Szczegóły realizacji

System automatyki układu nawęglania w Elektrowni Połaniec wdrażano etapami na przestrzeni kilku lat od roku 2003. Zadaniem systemu jest sterowanie transportem węgla, począwszy od wywrotnic wagonowych lub placu składowego, aż do zasobników przykotłowych. System wykorzystuje sterowniki PLC i ma strukturę rozproszoną. Poszczególne stacje sterujące połączone są redundowaną siecią światłowodów. Po zakończeniu procesu wdrożeniowego system poddawany był rozbudowie i modernizacji.