Enter your keyword

System automatyki Oczyszczalni Ścieków „Południe”

IN OCHRONA ŚRODOWISKA
portfolio
Investor Name:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie
Published Date:
1 January 1970
Location:
Warszawa
Value:
Architecture:
2006 ÷ 2009
About Project

Wdrożony w Oczyszczalni Ścieków „Południe” w Warszawie system sterowania i nadzoru zapewnia kompleksową obsługę procesów technologicznych. System ma strukturę rozproszoną. Część obiektową systemu zrealizowano wykorzystując sterowniki PLC natomiast część nadrzędną – w oparciu o stacje komputerowe. System obejmuje kontrolą około 600 urządzeń technologicznych i przetwarza ponad 150 sygnałów analogowych i 9000 sygnałów dwustanowych. System kilkakrotnie poddany był modernizacji i rozbudowie o obsługę nowych urządzeń.