Wpisz słowo kluczowe

System automatyki mazutowni w Elektrowni Połaniec

kategoria: ENERGETYKA I GÓRNICTWO
portfolio
Inwestor:
Elektrownia POŁANIEC (ENGIE Energia Polska S.A.):
Lokalizacja:
Połaniec
Date:
2002 ÷ 2010
Szczegóły realizacji

System automatyki mazutowni wykonany w Elektrowni Połaniec umożliwia zdalne sterowanie i nadzór nad instalacjami technologicznymi – parkiem zbiorników i pompownią. System zrealizowano w oparciu o sterownik PLC i komputerową stację roboczą z aplikacją SCADA. Po kilkuletniej eksploatacji system poddano modernizacji oraz rozbudowie o nowe urządzenia pomiarowo-kontrolne.