Enter your keyword

System SAMER®TAS w Basell Orlen Polyolefins

IN PRZEMYSŁ CHEMICZNY
portfolio
Investor Name:
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
Published Date:
1 January 1970
Location:
Płock
Value:
Architecture:
2009 ÷ 2015
About Project

System SAMER®TAS wdrożony na Platformie Logistycznej Basell Orlen Polyolefins w Płocku, optymalizuje procesy logistyczne magazynowania i załadunku granulatów PE i PP, transportowanych luzem i workowanych. System współpracuje z korporacyjnym systemem klasy ERP – SAP R/3. System poddawany był kilkukrotnej modernizacji i rozbudowie, m.in. o nowe układy automatyki wag przesypowych. Prowadzony jest stały serwis i wsparcie techniczne dla systemu.