Euler Hermes Certyfikat Złoty Płatnik 2018

Euler Hermes Certyfikat Złoty Płatnik 2018

Szanowni Państwo
pragniemy poinformować, iż:

MERRID CONTROLS SP. Z O.O.

znajduje się w elitarnym gronie wiarygodnych i zaufanych firm, które uzyskały najwyższy
Wskaźnik Moralności Płatniczej w 2018 roku.

Niniejsze wyróżnienie jest potwierdzeniem terminowości w regulowaniu zobowiązań oraz zachowania najwyższych standardów płatniczych.

Euler Hermes Collections Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa