Enter your keyword

System sterowania oświetleniem

IN OTHER
portfolio
Investor Name:
Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach
Location:
Pyrzowice
Architecture:
2015
About Project

W ramach budowy nowej bazy CARGO w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach, zaprojektowano i wykonano system sterowania oświetlenia stanowisk postojowych i stanowisk odladzania samolotów. System ma strukturę rozproszoną i wykorzystuje sterowniki PLC, panele operatorskie oraz komputerowe stacje robocze.

As part of the construction of the new CARGO base at the Katowice International Airport in Pyrzowice, a lighting control system for parking stands and de-icing stands has been designed and built. The system has a distributed structure and uses PLC controllers, operator panels and computer workstations.