Enter your keyword

System sterowania ITPO

IN ENVIRONMENTAL PROTECTION
portfolio
Investor Name:
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o
Location:
Gdańsk
Architecture:
2012 ÷ 2015
About Project

Podczas przebudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków „Gdańsk – Wschód” prowadzono prace instalacyjno-montażowe i programistyczne związane z wdrożeniem systemu sterowania Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO). System wykonany jest w oparciu o sterowniki PLC i stacje komputerowe z aplikacją SCADA. Po uruchomieniu obiektu wprowadzane były liczne modyfikacje systemu, zarówno w sprzęcie jak i oprogramowaniu, wynikające z rozbudowy instalacji technologicznych.

During the reconstruction and modernization of the “Gdańsk – Wschód” Sewage Treatment Plant, installation, assembly and programming works were carried out related to the implementation of the control system for the Thermal Sediment Transformation (ITPO) installation. The system is based on PLC controllers and computer stations with the SCADA application. After launching the facility, numerous system modifications were introduced, both in hardware and software, resulting from the development of technological installations.