Enter your keyword

System sterowania i nadzoru STUOŚ

IN ENVIRONMENTAL PROTECTION
portfolio
Investor Name:
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Location:
Kielce
Architecture:
2011 ÷ 2014
About Project

W ramach inwestycji związanej z przebudową i modernizacją Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w Kielcach, wykonano system sterowania i nadzoru Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ). System ma strukturę rozproszoną i zrealizowany jest w technologii DCS. W trakcie eksploatacji system kilkakrotnie podlegał modyfikacjom, z uwagi na zmiany wprowadzane w instalacjach technologicznych Stacji. Regularnie prowadzone są prace serwisowe i konserwacyjne systemu.

As part of the investment related to the reconstruction and modernization of the “Sitkówka” Wastewater Treatment Plant in Kielce, a control and supervision system for the Thermal Sludge Sewage Treatment Station (STUOŚ) was constructed. The system has a dispersed structure and is implemented in DCS technology. During the exploitation the system was subject to several modifications due to changes introduced in the Station’s technological installations. System service and maintenance are regularly carried out.