Enter your keyword

System sterowania dla linii mikserowej

IN CHEMICAL INDUSTRY
portfolio
Investor Name:
SEMPERTRANS Bełchatów Sp. z o.o.
Location:
Bełchatów
Architecture:
2004
About Project

W ramach modernizacji linii mikserów mieszanek gumowych wdrożono nowy system automatyki, wykorzystujący sterowniki PLC i panele operatorskie. System realizuje nadzór nad dozowaniem składników mieszanki gumowej i steruje procesem technologicznym w oparciu o receptury produkcyjne.

As part of the modernization of the rubber mix mixer lines, a new automation system was implemented, using PLC controllers and operator panels. The system supervises the dosing of rubber compound components and controls the technological process based on production recipes.