Enter your keyword

System SAMER®TAS w ZPE „Goświnowice”

IN OIL AND GAS
portfolio
Investor Name:
Bioagra S.A.
Location:
Goświnowice
Architecture:
2009 ÷ 2015
About Project

W ramach projektu, w Zakładzie Produkcji Etanolu „Goświnowice” (Bioagra S.A.), wdrożono system SAMER®TAS z przeznaczeniem do zarządzania spedycją i logistyką dostaw surowców oraz dystrybucją produktów. Dodatkowo system zapewnia kontrolę ruchu pojazdów oraz dostępu osób na teren Zakładu. Po zakończeniu wdrożenia system kilkukrotnie podlegał rozbudowie i modernizacji. Dla systemu prowadzony jest stały serwis i wsparcie techniczne.

As part of the project, in the Ethanol Production Plant “Goświnowice” (Bioagra SA), the SAMER®TAS system was implemented with the purpose of managing freight forwarding and logistics of raw material supply and product distribution. In addition, the system provides traffic control and access to the plant. After the implementation, the system was extended and modernized several times. Continuous service and technical support is provided for the system.