Enter your keyword

System SAMER®TAS w Zakładzie PTA

IN CHEMICAL INDUSTRY
portfolio
Investor Name:
Zakład PTA
Location:
Włocławek
Architecture:
2011
About Project

Wdrożony Zakładzie PTA we Włocławku system SAMER®TAS zarządza procesami spedycji i logistyki w punkcie załadowczym produkowanych granulatów oraz w magazynie Big-Bag. System SAMER®TAS, we współpracy z zakładowym systemem SAP R/3, tworzy wszystkie wymagane dokumenty spedycyjne i magazynowe oraz zapewnia ich elektroniczny obieg. System podlegał kilkukrotnej modernizacji i rozbudowie. Prowadzony jest stały serwis i wsparcie techniczne dla systemu.

The SAMER®TAS system implemented in the PTA Plant in Włocławek manages the forwarding and logistics processes at the loading point of the produced granulates and in the Big-Bag warehouse. The SAMER®TAS system, in cooperation with the company’s SAP R / 3 system, creates all required forwarding and storage documents and ensures their electronic circulation. The system was subject to several upgrades and extensions. Continuous service and technical support for the system is being carried out.