Enter your keyword

System monitorowania ciągów produkcyjnych w Zakładach BSH

IN OTHER
portfolio
Investor Name:
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Location:
Łódź
Architecture:
2008 ÷ 2015
About Project

System monitorowania wydajności ciągów produkcyjnych oraz analizy przyczyn przestojów, wdrożony w Zakładach Produkcyjnych BSH w Łodzi – w Fabryce Suszarek oraz w Fabryce Zmywarek, jest systemem informatycznym klasy MES. Głównym zadaniem systemu jest analiza wydajności ciągów (linii) produkcyjnych. Wszelkie przestoje linii (planowane i nieplanowane) są rejestrowane w centralnej bazie danych i klasyfikowane. System pozwala również na analizę strat związanych z zakłóceniem czasu trwania taktu linii. System jest sukcesywnie modernizowany i rozbudowywany o nowe ciągi produkcyjne.

The system for monitoring the efficiency of production lines and analysis of the causes of downtime, implemented in the BSH Production Plant in Łódź – in the Suszarki Factory and in the Zmywarek Factory, is a MES class IT system. The main task of the system is to analyze the efficiency of production lines (lines). All line stoppages (planned and unplanned) are recorded in the central database and classified. The system also allows the analysis of losses related to the disruption of the duration of the tact of the line. The system is gradually modernized and expanded with new production lines.