Enter your keyword

System automatyki Oczyszczalni Ścieków „Południe”

IN ENVIRONMENTAL PROTECTION
portfolio
Investor Name:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie
Location:
Warszawa
Architecture:
2006 ÷ 2009
About Project

Wdrożony w Oczyszczalni Ścieków „Południe” w Warszawie system sterowania i nadzoru zapewnia kompleksową obsługę procesów technologicznych. System ma strukturę rozproszoną. Część obiektową systemu zrealizowano wykorzystując sterowniki PLC natomiast część nadrzędną – w oparciu o stacje komputerowe. System obejmuje kontrolą około 600 urządzeń technologicznych i przetwarza ponad 150 sygnałów analogowych i 9000 sygnałów dwustanowych. System kilkakrotnie poddany był modernizacji i rozbudowie o obsługę nowych urządzeń.

The control and supervision system implemented in the Sewage Treatment Plant “Południe” in Warsaw ensures comprehensive service of technological processes. The system has a distributed structure. The object part of the system was implemented using PLC controllers and the parent part – based on computer stations. The system controls about 600 technological devices and processes over 150 analog signals and 9,000 binary signals. The system has been modernized and extended several times to support new devices.