Enter your keyword

System automatyki mazutowni w Elektrowni Połaniec

IN POWER INDUSTRY AND MINING
portfolio
Investor Name:
Elektrownia POŁANIEC (ENGIE Energia Polska S.A.):
Location:
Połaniec
Architecture:
2002 ÷ 2010
About Project

System automatyki mazutowni wykonany w Elektrowni Połaniec umożliwia zdalne sterowanie i nadzór nad instalacjami technologicznymi – parkiem zbiorników i pompownią. System zrealizowano w oparciu o sterownik PLC i komputerową stację roboczą z aplikacją SCADA. Po kilkuletniej eksploatacji system poddano modernizacji oraz rozbudowie o nowe urządzenia pomiarowo-kontrolne.

The mazutownia automation system made at Połaniec Power Plant enables remote control and supervision over technological installations – a tank park and pumping station. The system was implemented based on a PLC controller and a computer workstation with the SCADA application. After several years of operation, the system was modernized and expanded with new measuring and control devices.