Enter your keyword

Projekt systemu automatyki dla ZTUOK Konin

IN ENVIRONMENTAL PROTECTION
portfolio
Investor Name:
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Koninie
Location:
Konin
Architecture:
2013 ÷ 2015
About Project

W ramach budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZTUOK) w Koninie opracowano projekt systemu automatyki dla instalacji technologicznych spalarni. System obejmuje swoim zasięgiem kocioł opalany odpadami, instalacje parowo-wodne, układ oczyszczania spalin oraz instalacje pomocnicze. System automatyki ma strukturę rozproszoną i wykorzystuje sterowniki PLC, serwery oraz stacje komputerowe. Zaprojektowano również system automatyki zabezpieczeniowej kotła, o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2.

As part of the construction of the Thermal Plant for Municipal Waste Utilization (ZTUOK) in Konin, a design of the automation system for the technological installations of the incinerator was developed. The system covers a waste-fired boiler, steam and water installations, a flue gas cleaning system and auxiliary installations. The automation system has a distributed structure and uses PLCs, servers and computer stations. A boiler security automation system was also designed, with the SIL2 safety integrity level.