Firma MERRID CONTROLS ma na swoim koncie udane wdrożenia systemów informatycznych wspierających różnorodne procesy produkcyjne. Projekty nasze nastawione są na spełnienie indywidualnych potrzeb i wymagań każdego Klienta, dlatego łączymy w nich funkcjonalności spotykane w systemach monitorujących procesy produkcyjne (MES), wspomagających zarządzanie jakością (CAQ), wspierających utrzymanie ruchu (CMMS) i planowanie zaopatrzenia materiałowego (MRP), z rozwiązaniami właściwymi systemom automatyki.

Jedną z największych naszych realizacji jest System Wydobywczy wdrożony w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”, który zapewnia wsparcie dla służb ruchowych poprzez kompleksowe monitorowanie pracy układu technologicznego każdej odkrywki. Prowadzona jest bieżąca diagnostyka całego obiektu, wypracowywane są ostrzeżenia i alarmy. System umożliwia kontrolę limitu zużycia energii, kosztów i energochłonności w poszczególnych strefach czasowych oraz prognozowanie mocy. System dostarcza też danych dla procesu uśredniania jakości węgla i wspomaga służby eksploatacyjne Kopalni, umożliwiając precyzyjne prognozowanie remontów.

Przykładem innego wdrożenia jest autorski system GUTMER, opracowany do kompleksowej obsługi procesu produkcyjnego taśm przenośnikowych na wydziale pras wulkanizacyjnych w Zakładach SEMPERTRANS Bełchatów. Główne zadania systemu to nadzór i sterowanie procesami technologicznymi, monitorowanie produkcji, zarządzanie recepturami i dyspozycjami (w powiązaniu z systemem ERP) oraz kontrola jakości wyrobu.

Dla zakładów, w których dominuje liniowa struktura procesów wytwórczych opracowany został System Monitorowania Ciągów Produkcyjnych, wdrożony m.in. w fabrykach sprzętu gospodarstwa domowego BSH w Łodzi. Głównym zadaniem systemu jest kontrolowanie wydajności ciągów (linii) produkcyjnych oraz analiza przyczyn przestojów. Wszelkie przestoje linii (planowane i nieplanowane) są rejestrowane w centralnej bazie danych i klasyfikowane. System pozwala również na analizę strat związanych z zakłóceniem czasu trwania taktu linii.

Zobacz więcej…

System Wydobywczy      |     GUTMER    |     System Monitorowania Wydajności Ciągów Produkcyjnych