System Wydobywczy, wdrożony najpierw dla Pola Bełchatów, a następnie dla Pola Szczerców, zapewnia wsparcie dla służb ruchowych Kopalni poprzez kompleksowe monitorowanie pracy układu technologicznego każdej odkrywki.

System Wydobywczy nadzoruje w sposób ciągły pracę układów KTZ (koparka – taśmociąg – zwałowarka) na obydwu odkrywkach Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. W chwili obecnej kontrolą systemu objęte są niemal wszystkie urządzenia wchodzące w skład układów KTZ – 25 maszyn podstawowych (koparki i zwałowarki) oraz 180 przenośników taśmowych.

Prowadzona jest bieżąca diagnostyka całego obiektu, wypracowywane są ostrzeżenia i alarmy. Animowany schemat układu technologicznego odkrywki jest prezentowany w Centrum Kierowania Ruchem, na wielkoformatowej tablicy synoptycznej. Ważną funkcjonalnością systemu jest możliwość zdalnego uruchamiania, zatrzymywania i zabezpieczania poszczególnych przenośników taśmowych, które od Centrum Kierowania Ruchem niejednokrotnie dzieli dystans kilkunastu kilometrów.

Jednym z ważniejszych narzędzi, udostępnianych przez System, jest Moduł Śledzenia Urobku. Mechanizm ten, w oparciu o dane dotyczące wydajności koparek, prędkości przenośników oraz położenia punktów rewersyjnych, pozwala na określenie ilości i parametrów urobku na dowolnym elemencie układu KTZ. Dzięki temu, można dostarczyć do elektrowni węgiel o zaplanowanych parametrach energetycznych.

System umożliwia także kontrolę limitu zużycia energii, kosztów i energochłonności w poszczególnych strefach czasowych oraz prognozowanie mocy, co przyczynia się do optymalizacji pracy poszczególnych układów KTZ. W Systemie tworzone są liczne zestawienia i raporty, udostępniane różnym działom Kopalni. System wspomaga również służby eksploatacyjne Kopalni, umożliwiające precyzyjne prognozowanie remontów.

Najważniejsze funkcje Systemu Wydobywczego:

  • zbieranie i prezentowanie wartości sygnałów dwustanowych i analogowych z 25 koparek i zwałowarek oraz 180 przenośników
  • zdalne uruchamianie i zatrzymywanie przenośników taśmowych z Centrum Kierowania Ruchem
  • uruchamianie ciągów przenośników w kierunku od koparki do zwałowarki – tak zwany rozruch odwrotny, ograniczający czas pracy przenośników bez obciążenia
  • prognozowanie poboru energii oraz ostrzeganie przed możliwością przekroczenia mocy zamówionej
  • śledzenie urobku – odwzorowanie ilości i parametrów urobku znajdującego się na poszczególnych elementach układów KTZ (koparkach, zwałowarkach, przenośnikach)
  • odwzorowanie aktualnego schematu technologicznego obydwu odkrywek – w postaci wielkoformatowej tablicy synoptycznej, dostępnej w Centrum Kierowania Ruchem, a także w postaci obrazu synoptycznego dostępnego na każdym ze stanowisk komputerowych podłączonych do systemu
  • tworzenie zestawień bilansowych (w tym podsumowanie zmiany i doby produkcyjnej) oraz raportów ze zdarzeń i awarii
  • monitorowanie wydajności pracy koparek w układach KTZ
  • rejestrowanie i analiza danych dotyczących przestojów koparek i zwałowarek w układach KTZ

Wraz z postępującymi zmianami w układzie technologicznym Kopalni, System Wydobywczy podlega ciągłej przebudowie i modernizacji. Kilkakrotnie unowocześniano warstwę sprzętową Systemu, instalując bardziej wydajne serwery, a także zmieniono platformę oprogramowania SCADA. Prowadzony jest stały serwis systemu i pełne wsparcie techniczne.