Biuletyn Informacyjny „Węgiel Brunatny” 2016

W trzecim numerze tegorocznego Biuletynu Informacyjnego Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego pt. „Węgiel Brunatny” ukazał się artykuł współautorstwa Merrid Controls pt. „Praktyczne aspekty wykorzystania funkcji śledzenia urobku na układach KTZ w systemie wydobywczym KWB Bełchatów”.

Artykuł

Aktualny numer 3(96)2016

Biuletyn Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego